FUJI

SALE
ECO 220kw 3 pha 380V FRN220F1S-4A
ECO 220kw 3 pha 380V FRN220F1S-4A
186.000.000₫
373.000.000₫
SALE
ECO 200kw 3 pha 380V FRN200F1S-4A
ECO 200kw 3 pha 380V FRN200F1S-4A
158.000.000₫
316.000.000₫
SALE
ECO 160kw 3 pha 380V FRN160F1S-4A
ECO 160kw 3 pha 380V FRN160F1S-4A
140.212.000₫
257.894.000₫
SALE
ECO 132kw 3 pha 380V FRN132F1S-4A
ECO 132kw 3 pha 380V FRN132F1S-4A
118.212.000₫
247.280.002₫
SALE
ECO 110kw 3 pha 380V FRN110F1S-4A
ECO 110kw 3 pha 380V FRN110F1S-4A
112.212.000₫
247.280.002₫
SALE
ECO 110kw 3 pha 220V FRN110F1S-2A
ECO 110kw 3 pha 220V FRN110F1S-2A
167.212.000₫
334.728.000₫
SALE
ECO 90kw 3 pha 220V FRN90F1S-2A
ECO 90kw 3 pha 220V FRN90F1S-2A
131.827.000₫
264.000.659₫
SALE
ECO 90kw 3 pha 380V FRN90F1S-4A
ECO 90kw 3 pha 380V FRN90F1S-4A
89.263.000₫
178.526.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)